Politică de confidențialitate

 

1. Prevederi generale și detalii de contact

Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) se aplică datelor cu caracter personal pe care WALMARK, a.s, în calitate de operator de date (denumit în continuare “WALMARK” sau “Operatorul”), le colectează și le prelucrează cu privire la datele clienților și utilizatorilor paginii sale web (denumiți în continuare “Utilizator”) în cadrul utilizării paginii web și a serviciilor furnizate prin aceasta (denumită în continuare  “Pagina Web”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernată de Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a unor astfel de date, și care abrogă Directiva 95/46/CE (denumit în continuare “RGPD”). 
 

2. Detaliile de bază ale Operatorului


Denumire: WALMARK, a.s.
Sediul social: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Nr. Id.: 00536016
Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Ostrava, dosar Nr. B 2501
tel.: +420 800 141 141
email: info@walmark.cz
www.walmarkgroup.com

Detalii de contact ale reprezentantului WALMARK
Denumire/funcție: WALMARK România Birou
Sediul social: Euro Tower Building, str. Dinu Vintilă nr. 11, et. 11, sector 2, București, Romania
Nr. Id.: RO 9518767
Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, dosar Nr. J40/4669/1997
tel.: 021 212 27 23
e-mail: info@walmark.ro

Detalii de contact ale administratorului RGPD
Denumire: Dagmar Přibylová
Sediul social: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 234 709 811
e-mail: gdpr@walmark.cz

3. Actualizări și disponibilitatea Politicii

WALMARK poate modifica această Politică. Informații cu privire la data când s-a făcut ultima actualizare a acestei Politici pot fi aflate mai sus. Modificările acestei Politici intră în vigoare de îndată ce versiunea actualizată este publicată pe pagina web. Dacă utilizați pagina noastră web după o astfel de actualizare, aceasta se va interpreta ca un acord al dumneavoastră față de versiunea actualizată a Politicii.
 

4. Informații furnizate de Utilizator

Unele părți ale paginii web pot face ca beneficiile anumitor servicii (e.g. înregistrarea în Programul de Loialitate WALMARK sau prelucrarea comenzilor) sau participarea într-o activitate specifică (e.g. concursuri între consumatori) să fie condiționate de furnizarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor.

WALMARK poate combina informațiile furnizate cu alte informații, fie obținute de pe pagina web sau în alte feluri, inclusiv, de exemplu, comenzile precedente ale Utilizatorilor.
 

5. Colectarea pasivă și utilizarea informațiilor

În timpul navigării pe pagina de internet, anumite informații pot fi colectate în mod pasiv, utilizând diferite tehnici și instrumente, de exemplu, adresele IP, cookies și colectarea datelor (i.e. fără ca Utilizatorii să furnizeze, de fapt, informații).

Pentru informații detaliate despre cookies și alte tehnologii de monitorizare utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica privind Cookies. Politica privind Cookies furnizează informații despre modul în care cookies și tehnologia de monitorizare pot fi blocate.  Dacă nu blocați cookies și alte tehnologii de urmărire, se consideră că v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea lor.
 

6. Link-uri către alte pagini web

Prezenta Politică nu se ocupă de protecția datelor cu caracter personal, furnizarea de informații și alte proceduri ale asociaților externi pentru care WALMARK nu își asumă nicio răspundere, inclusiv asociații externi care operează o pagină web sau secțiuni ale unei pagini web (inclusiv aplicațiile) care pot fi accesate prin această pagină web sau către care există un link pe această pagină web.  Accesibilitatea sau orice link pe pagina noastră web către o pagină web a unui terț nu poate fi interpretată ca acordul WALMARK față de acea pagină web.
 

7. Domeniul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În unele cazuri, WALMARK poate obține informații despre Utilizatori fie direct de la Utilizator, fie din alte surse legale.  Anumite informații obținute de WALMARK în acest fel pot fi clasificate drept “date cu caracter personal” în conformitate cu Articolul 4 (1) al RGPD.
Informațiile despre orice persoană neidentificată sau neidentificabilă  pot fi utilizate și publicate în orice scop.  Dacă datele care nu au legătură cu persoanele neidentificate sau neidentificabile pot fi legate de datele care au legătură cu persoanele neidentificate sau neidentificabile (de exemplu, numele dumneavoastră poate fi combinat cu locația dumneavoastră geografică), WALMARK va păstra informațiile combinate astfel, ca date cu caracter personal, atâta vreme cât aceste date au legătură între ele (e.g. o recomandare pentru cea mai bună modalitate de furnizare de bunuri la adresa de reședință sau recomandarea aceluiași produs sau a unui produs similar la promoție).
Domeniul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal, durata și persoanele autorizate să dobândească acces la datele cu caracter personal sunt indicate în tabelul următor.

Ce informații prelucrăm despre dumneavoastră în legătură cu trimiterea de comunicări cu caracter comercial?
  Scopul prelucrării datelor
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor Domeniul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor Cui îi pot fi transferate datele cu caracter personal (destinatarii datelor?)
7.1 Trimiterea de comunicări cu caracter comercial către Utilizatori.
 
Scopul prelucrării este de a trimite scrisori de informare despre noi produse, evenimente, reduceri și alte comunicări cu caracter comercial (denumite în continuare  “comunicări comerciale”) către Utilizatorii care și-au dat acordul expres în acest sens.
 
Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe acordul Utilizatorului. Furnizarea unor astfel de date în scopul de mai sus nu este o cerință contractuală sau legală și furnizarea unor astfel de date este voluntară.  Dacă Utilizatorul nu dorește să își dea acordul pentru prelucrarea datelor în aceste scopuri sau își retrage acordul, WALMARK nu va trimite comunicări comerciale Utilizatorului decât dacă WALMARK are un interes legitim într-o astfel de prelucrare (pentru mai multe detalii, consultați paragraful 7.4 de mai jos).
 
Numele și prenumele utilizatorului, adresa de reședință, adresa de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail. Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât există acordul Utilizatorului în acest sens.  Utilizatorul poate retrage acordul oricând, gratuit.  În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri va înceta.  Pentru retragerea acordului, ne puteți contacta la oricare dintre detaliile de contact ale WALMARK precizate mai sus, sau la oricare dintre detaliile de contact indicate în comunicare comercială relevantă. pentru dezabonare, dați clic pe căsuța/link-ul relevant din fiecare comunicare publicitară electronică individuală; sau   Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate: către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii,  
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.
Ce informații prelucrăm despre dumneavoastră în legătură cu concursurile pentru consumatori?
  Scopul prelucrării datelor
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor Domeniul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor Cui îi pot fi transferate datele cu caracter personal (destinatarii datelor?)
7.3 Concursurile pentru consumatori.
 
Scopul prelucrării este participarea Utilizatorului la concursurile pentru consumatori.
Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe acordul Utilizatorului .
 
Furnizarea unor astfel de date în scopul de mai sus nu este o cerință contractuală sau legală și furnizarea unor astfel de date este voluntară. Dacă datele nu sunt furnizate, Utilizatorul nu va putea participa la concursurile pentru consumatori.
 
Detaliile de identificare și de contact ale Utilizatorului (în special nume și prenume ale Utilizatorului, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa). Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât există acordul Utilizatorului în acest sens.  Utilizatorul poate retrage acordul oricând, gratuit.  În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri va înceta.  Pentru retragerea acordului, ne puteți contacta la oricare dintre detaliile de contact  WALMARK specificate mai sus. Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate: către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;  
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane .
Alte cazuri de prelucrări ale datelor cu caracter personal
  Scopul prelucrării datelor
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor Domeniul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor Cui îi pot fi transferate datele cu caracter personal (destinatarii datelor?)
7.4 Comunicarea cu Utilizatorii. Prelucrarea datelor Utilizatorilor se bazează pe interese legitime ale  WALMARK, în mod specific trimiterea răspunsurilor la întrebările adresate de Utilizatori prin alte mijloace de comunicare la distanță și, de asemenea, trimiterea de alte informații importante și notificări în legătură cu pagina web, termenii și condițiile de afaceri sau relația dintre WALMARK și Utilizator.
 
Furnizarea unor astfel de date este voluntară; dacă nu sunt furnizate,  WALMARK nu va putea să informeze Utilizatorul despre fapte în temeiul paragrafului precedent sau Utilizatorul nu va putea să adreseze întrebări.
 
Nume și prenume Utilizator, adresa de reședință  sau o altă adresă, număr de telefon, adresă e-mail. Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât scopul  acesta există.
 
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri, aveți dreptul să ridicați obiecțiuni.  În acest caz, WALMARK va înceta să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.
 
Pentru mai multe informații despre dreptul de a ridica obiecțiuni, consultați Articolul 9 din această Politică.
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate: către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;  
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.
7.5 Îmbunătățirea calității serviciilor și produselor WALMARK.
 
 
Prelucrarea datelor Utilizatorilor pe baza intereselor legitime ale WALMARK, în mod specific analiza datelor, dezvoltarea de noi produse și îmbunătățirea produselor existente, îmbunătățirea serviciilor, identificarea tendințelor de navigare pe pagina web, afișarea și trimiterea unor oferte mai relevante și a ofertelor trimise, sau măsurarea eficienței campaniilor noastre de publicitate, etc.
 
Datele sunt furnizate voluntar.
 
Numele și prenumele Utilizatorului, istoricul de navigare pe pagina web, istoricul modelului de cumpărare pe paginile web ale WALMARK, vârsta, sexul, răspunsurile la concursuri, datele demografice disponibile (sursa: e.g. Google analytics), adresa de e-mail, Adresa IP, Identitatea Utilizatorului pe Facebook, răspunsurile Utilizatorului obținute de la instrumentele de diagnostic disponibile pe paginile web ale WALMARK, precum aplicația Indice de Sănătate.
 
 
Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât scopul  acesta există.
 
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri, aveți dreptul să ridicați obiecțiuni.  În acest caz, WALMARK va înceta să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.
 
Pentru mai multe informații despre dreptul de a ridica obiecțiuni, consultați Articolul 9 din această Politică.
Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate: către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;  
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane
7.6 Aplicația Indicele de Sănătate
 
Aplicația Indicele de sănătate este un instrument de diagnostic care, printr-un set de întrebări, obține răspunsuri specifice de la Utilizatori cu privire la sănătatea lor, forma fizică și sentimente.
 
Aplicația evaluează forma fizică actuală a Utilizatorului și îi recomandă Utilizatorului produse individuale oferite de Operator.
 
Prelucrarea datelor Utilizatorului are la bază acordul Utilizatorului.
 
Furnizarea unor astfel de date în scopul de mai sus nu este o cerință contractuală sau legală și furnizarea unor astfel de date este voluntară. Fără furnizare de date, nu va fi posibil să se utilizeze aplicația Indicele de Sănătate.
Sexul, anul nașterii, greutatea și înălțimea, date privind activitatea fizică a Utilizatorului și obiceiurile alimentare, starea medicală a Utilizatorului și echilibrul mental.
 
Datele vor fi prelucrate în scopul dat atât cât există acordul Utilizatorului în acest sens.  Utilizatorul poate retrage acordul oricând, gratuit.  În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri va înceta.  Pentru retragerea acordului, ne puteți contacta la oricare dintre Detaliile de contact  WALMARK specificate mai sus. Datele prelucrate în acest scop pot fi transferate: către prestatorii noștri de servicii externe pentru a le permite să presteze servicii, precum operarea de pagini web, analiză de date, îmbunătățirea eficienței și simplificarea serviciilor furnizate, prelucrarea plăților, executarea comenzilor de achiziții, securitatea infrastructurii, servicii de TI, servicii clienți, servicii trimitere e-mail-uri, colete poștale și mesaje directe, servicii de verificare și alte servicii;  
în măsura necesară pentru atingerea scopului transferului de date către astfel de persoane.

8.   
8. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caractere personal

 1. Utilizatorul are dreptul de a accesa datele cu caracter personal în condițiile specificate în Articolul 15 al RGPD. Operatorul va furniza utilizatorului, gratuit, o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, împreună cu celelalte informații aferente.  Operatorul poate percepe o taxă rezonabilă pentru toate copiile suplimentare solicitate de Utilizator.
 2. Prin exercitarea dreptului de rectificare, Utilizatorul poate, de asemenea, solicita ca datele cu caracter personal incomplete să fie completate conform condițiilor specificate în Articolul 16 al RGPD.
 3. Dacă Utilizatorul își exercită dreptul de a șterge datele cu caracter personal, Operatorul este obligat să șteargă datele relevante cu caracter personal dacă Operatorul nu va prelucra și nu va menține date specifice în vederea îndeplinirii îndatoririlor Operatorului care rezultă din lege sau dacă nu sunt satisfăcute alte condiții specificate în Articolul 17 al RGPD.
 4. Utilizatorul poate solicita Operatorului să restricționeze prelucrarea datelor conform condițiilor specificate în Articolul 18 al RGPD.
 5. Cu privire la dreptul la portabilitatea datelor conform Articolului 20 al RGPD, Utilizatorul are dreptul de a primi din partea Operatorului datele cu caracter personal în format structurat, utilizat în mod obișnuit și care să poată fi citit automat și are dreptul să transfere aceste date unui alt operator de date.  Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, Utilizatorul are dreptul de a solicita ca datele ei/lui cu caracter personal să fie direct transferate de un operator către un altul.
 6. În cazul procesului decizional automat și a creării de profiluri bazate exclusiv pe prelucrări automate (inclusiv crearea de profiluri), Utilizatorii au dreptul de a fi excluși din astfel de activități, conform condițiilor specificate în Articolul 22 al RGPD.
 7. Fiecare Utilizator are dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) dacă ea/el consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal a rezultat în încălcarea legilor și reglementărilor care guvernează protecția datelor cu caracter personal. Detaliile de contact  ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele: http://dataprotection.ro/, adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
  Sector 1, cod poștal 010336
  București, România, te. +40.318.059.211.
 8. Fiecare Utilizator are dreptul la remediu judiciar efectiv  dacă ea/el consideră că legile și reglementările care guvernează protecția datelor cu caracter personal au fost încălcate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal și, de asemenea, are dreptul de a solicita despăgubiri în instanță.
   

9. Dreptul dumneavoastră de a vă opune

În legătură cu datele prelucrate conform paragrafelor 7.4și 7.5 din prezenta Politică, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal (dintr-un motiv ce are legătură cu situația sa specifică) conform condițiilor specificate în Articolul 21 al RGPD.
Pentru exercitarea acestui drept, ne puteți contacta la oricare dintre Detaliile de contact WALMARK specificate mai sus.